Skip to content

Over ons

Onze doelstellingen

​Ons doel is om de consument zo lekker mogelijke koffievarianten uit koffiemachines aan te bieden. Op een manier die consumenten op dit moment nog niet tot hun beschikking hebben: op basis van plantaardige en glutenvrije ingrediënten.

Het milieu, dierenwelzijn, gezondheid en het wereldvoedselprobleem zijn de belangrijkste beweegredenen om het gebruik van deze plantaardige en glutenvrije ingrediënten te bevorderen. 

Visie:

In een ideale wereld consumeren zoveel mogelijk mensen plantaardige producten, met compassie voor mens, dier en natuur. Het gebruik van plantaardige producten heeft een positieve invloed op dieren, onze medemens, gezondheid, natuur en milieu. ​En hiermee dus een stapje dichterbij een ideale wereld. 

Missie:

Wij willen mensen inspireren om plantaardige en glutenvrije ingrediënten te gebruiken in koffiemachines om hiertoe onze doelstellingen te bereiken. Daarnaast is het onze ambitie om een stabiele en toekomstbestendige plek in te nemen in de koffiewereld.